Studio prana Body&Mind Fitness | Power Help Wellness
Studio prana Body&Mind Fitness | Power Help Wellness

Lekce

LEKCE STUDIA PRANA WELLNESS

Individuální lekce
Skupinové lekce
VE STUDIU
OUTDOOR
VE STUDIU
OUTDOOR

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Individuální lekce jsou postaveny na míru vaším specifickým potřebám a cílům. Vždy jim předchází podrobná wellness konzultace, kde detailně prozkoumáme klientův životní styl, stravovací návyky, motivaci a možnosti jak dosáhnout požadované změny ve vzhledu či kondici. Ze zkušenosti je možno říci, že pod vedením trenéra se výsledků dosahuje rychleji, trvaleji a také zajímavější a zábavnější firmou.

Lekce je možno zakupovat samostatně nebo v blocích po 5 a 10 lekcích za výhodnějších finančních podmínek.

SKUPINOVÉ LEKCE

Nabízíme nejrůznější lekce ve studiu i v přírodě. Lekce ve studiu mají velmi privátní charakter a osobní přístup díky malým skupinkám cvičenců a vysoké odbornosti lektorů. Budete se cítit jako v bavlnce a uvidíte výsledky rychleji. Maximum je 7osob na lekci. Lekce je rovněž možné zakoupit blocích po 5 a 10 lekcích za zvýhodněnou cenu viz. ceník služeb.

 

ROZVRH LEKCÍ
-
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
NEĎĚLE
 Ráno

7 - 8 jóga (studio)

  6:15-7:15 Power Jóga (studio) 7-8 Jóga (studio)    
Dopoledne 8-12 Osobní nebo PowerPlate 8-12 Osobní nebo PowerPlate 8-12 Osobní nebo PowerPlate 8-12 Osobní nebo PowerPlate 9:30-10:30 Baby Cross
             
Odpoledne  13-15 Osobní nebo PowerPlate 13-15 Osobní nebo PowerPlate 13-15 Osobní nebo PowerPlate 13-15 Osobní nebo PowerPlate    
Večer    17:30-18:30 HB Program   16-16:55 skupinová lekce   6:15-7:15 Power Jóga (studio)
    19-19:55 TRX for Yoga (sokolovna)   17:30-18:30 HB Program    

nahoru

NABÍDKA LEKCÍ VE STUDIU

Všechny nabízené lekce je možno absolvovat ve skupině i individuálně

PILÁTES

Pilátes je cvičení které zpevňuje svalstvo zádové, břišní a hýžďové, čímž vytváří základ správného držení těla, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. Zlepšuje držení těla, obnovuje celkovou vitalitu, tělo se stává silné a ohebné. Celkově vypracovává dlouhé štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii. Principem cvičení Pilates je soustředěné provádění cviků za současného uvědomění si, jak daný cvik vlastně působí. Nepoužívá se opakování cviků až do únavy svalu, cílem je pozvolna dosáhnout rovnováhu všech svalových skupin.

nahoru

GYRO METODA

Gyro metoda je nový cvičební systém, který systematicky a jemně procvičuje klouby a svaly rytmickým vlnivým pohybem s důrazem na posílení střední části těla. Pohyb stimuluje tělesné orgány a součástí toho jsou odpovídající dýchací návyky. Zvláštní pozornost je věnována zvětšování flexibility páteře, uvolnění napětí horní části těla a zlepšení koordinace pohybů. Zahrnuje mnoho z principů jógy, tance, gymnastiky, tai-chi a plavání. Pohyby se jeví a cítí spíše jako tanec než tradiční cvičení.

nahoru

JÓGA NA MÍRU

Slovo "jóga" pochází ze sanskrtu a znamená "spojit, sjednotit". Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Jóga jako ucelená věda o životě vznikla v Indii před 5000 lety. Je to nejstarší známý systém osobního rozvoje, zahrnující tělo, mysl i ducha. Mnoho lidí se poprvé s jógou setká jako se způsobem díky němuž udržují své tělo vitální, silné, pružné, štíhlé a využívají ji i pro zklidnění své mysli. Později začnete vnímat jemné změny ve vašem přístupu k životu. Přes fyzické cvičení zrelaxujete mysl a naleznete vnitřní mír.

nahoru

ASHTANGA JÓGA

Cvičební styl - skládá se z dechových cvičení a jednotlivých pozic - asán, které na sebe plynule navazují. Je zaměřena na harmonii těla a mysli, rozvoj fyzických a psychických schopností, odbourání stresu a napětí. „Nechť je naše tělo jako diamant - silné, krásné a zářící." Aštanga jóga je tradiční škola jógy známá dynamickým cvičením ásan. Oblibu si zpravidla získává u lidí nesužovaných závažnějšími zdravotními potížemi, kteří mají rádi intenzivnější fyzickou aktivitu.

nahoru

POWER JÓGA

Power jóga se začala cvičit v USA v druhé polovině devadesátých let, kdy několik cvičitelů jógy hledalo způsob, jak ji přiblížit širšímu okruhu lidí a udělat ji více dynamickou. Power jóga se od té doby stala velice populární a je zajímavou alternativou nejen k samotné józe, ale také například k aerobicu nebo pilates. Narozdíl od tradiční jógy, kde se v jednotlivých pozicích setrvává poměrně dlouho, se v power józe pozice dynamicky střídají. Důraz je kladen hlavně na sílu a ohebnost. Nezaměřuje pouze na hlavní svalové skupiny, ale také na hluboko uložené stabilizační svaly, které pomáhají držet rovnováhu, zachovávají správné držení těla a napomáhají udržet zdravé klouby a páteř. Power jóga je proto fyzicky náročnější než tradiční jóga a může proto pomoci i při hubnutí nebo udržení váhy.

nahoru

CHI-TONING

Chi-toning patří mezi nejnovější formy cvičení v oblasti Body and Mind. Jedná se o typ dynamického, avšak zároveň i uvolňovacího pohybu. Využívá nesčetně prvků z jógy, pilates, 5 Tibeťanů a strečinku, jež vhodně a plynule kombinuje. Ačkoliv z něj cítíte nádech orientu, jeho autorkou je německá cvičitelka Aneta Alvaredo. Jejím základním cílem bylo vytvořit takový sled cviků, jenž by efektivně a účinně působil na celý pohybový aparát všech věkových skupin. Hlavními body chi-toningu jsou na jedné straně hlavně relaxační prvky - protažení svalů, uvolněné páteře a kloubů, odbourávání stresu, na druhé straně potom intenzivní posilovací cvičení pro svaly středu těla. Cvičení působí velmi pozitivně na mysl i tělo.

nahoru

RELAXAČNÍ CVIČENÍ

Jistě to znáte sami. Pokaždé, když pociťujete úzkost nebo jste ve stresu, vaše svaly se napnou. A jakmile se napnou příliš, objeví se ve vašem těle nepříjemné pocity, kterými mohou být bolest hlavy, bolest v zádech, třes, sevření na hrudi aj. Takovéto pocity bohužel úzkost ještě zvyšují, což vede ještě k většímu napětí ve svalech. Výsledkem pak je začarovaný kruh narůstajícího napětí, které je čím dál víc nepříjemné. Nejlepším a zároveň nejúčinnějším způsobem, jak kontrolovat vaše tělesné pocity, které jsou vyvolané úzkostí či stresem, je relaxace. Vyzkoušejte s námi relaxační cvičení, které je založeno na kombinací techniky Uvědomění smyslů a Progresivní relaxace.

nahoru

DECHOVÁ CVIČENÍ

Dech je jedna z nejdůležitějších potřeb člověka. Při svém narození uměl každý, pokud neměl nějakou vrozenou vadu, správně dýchat. Postupem času ale většina z nás toto „umění“ zapomněla. Nesprávné dýchání je jednou z hlavních příčin různých onemocnění. Díky správnému dýchání se tělo dobře okysličuje a orgány a svaly pracují tak, jak mají. Tělo se očišťuje a energetizuje. Dech ovlivňuje nejenom správné fungování těla, ale také psychiku – duševní stav jedince. Pojďte si s námi připomenout, jak jste správně dýchávali jako veselá miminka anebo se taky naučit jak dýchají praví jógoví mistři.

nahoru

FLOWIN

Flowin je nový cvičební a fitness koncept, který má svůj původ ve Švédsku. Jeho základním principem je pohyb na hladké podložce se skluzným povrchem a využití frikce (skluzu). Zátěží je vaše vlastní tělo. Frikční trénink, tedy vlastní cvičení, si pak každý může přizpůsobit vlastním možnostem. Cvičit je možné ve stoje, kleku, na zádech, břiše nebo boku. Flowin lze použít jak pro posilování, tak pro zlepšování stability těla, a to pro všechny věkové kategorie i úrovně kondice. Více než 300 různých cviků dokáže nahradit tradiční trénink v posilovně se závažím a umožňuje cvičit aerobik bez doskoků a zatížení kloubů.

nahoru

BOSU

Bosu–aerostep je název pro produkt, který byl poprvé prezentován jeho vynálezcem Davidem Weckem (USA) v roce 2000 a který se stal velmi rychle nejúspěšnější novinkou na světovém trhu v oblasti fitness.

Bosu–aerostep je univerzální cvičební pomůcka využitelná v řadě různých tréninkových programů na první pohled připomínající nafukovací polokouli, přičemž se využívají obě její strany. Odtud také pochází samotný název „Both Sides Up“, což znamená, že bosu–aerostep může být používán buď plošinou nahoru nebo dolů.

Bosu–aerostep je navrženo tak, že je zapotřebí udržovat rovnováhu při každé pozici cvičení, čímž zapojíte i hluboko uložené svaly, především břišní a zádové, ale i pánevního dna. Bosu–aerostep je využíván jak v oblasti fitness, tak i v oblasti rehabilitace. Toto dynamické cvičební nářadí může být kombinováno i s dalšími cvičebními pomůckami, což umožňuje využívat obrovský zásobník cviků pro klienta od začátečnické úrovně až po vrcholové sportovce.

Na BOSU lze cvičit:
1. Aerobní ( kardiovaskulární) trénink - využití jednoduchých krokových variací až po poskoky, jumpy, výpady atd. – Ovšem díky měkké pružné straně míče je šetrný k vašim kloubům a páteři!
2. Flexibilitu a relaxaci - při strečinku- ve stoji, v kleče či v lehu.
3. Posilovat mimo jiné i svalstvo hlubokého stabilizačního systému - tzv. CORE (střed – jádro těla).

nahoru

TRX – SYSTÉM

Unikátní cvičební program vytvořený americkým námořnictvem jako efektivní tréninková forma při cvičení mimo základnu. TRX je cvičební nářadí vhodné pro maximální aplikaci pravidel funkčního tréninku ve vnitřních prostorách, ale i mimo ně při všech outdoorových aktivitách. TRX již plně ve světě využívají profesionální sportovci, vojenské a policejní oddíly, outdoorová centra.

nahoru

FUNKČNÍ TRÉNINK

Funkční trénink se snaží vytvořit takovou skladbu cviků, která klientovi pomůže provádět běžné denní aktivity s vyšší výkonností a nižším rizikem úrazu. Kvalitní trénink vede k vyšší svalové rovnováze, pozitivně napomáhá kloubní stabilitě a výrazně přispívá k prevenci zranění pohybového aparátu. Obrovským benefitem je rozsah pohybu ve všech jeho třech rovinách. Vezměme například srovnání funkčního tréninku se cvičením na izolovaných strojích v posilovnách. Ve většině případů se - vzhledem ke konstrukci stroje - jedná pouze o pohyb v jedné rovině, což je v běžném lidském životě zcela nepřirozené. Izolované cviky procvičují svalovou skupinu, nikoliv však pohyb. To vede k nižší efektivitě tréninku zdravého pohybu člověka. Jako příklad si můžeme uvést dřep. Bezpečné provádění dřepu v rámci tréninku bude mít mnohem větší efekt pro zdravý pohyb klienta při zvednutí se ze židle než například izolované předkopávání na posilovacím stroji. Špatné návyky mohou samozřejmě vést ke zranění při jiné formě sportu či při každodenní činnosti.

Člověk provádí většinu aktivit s velkým rozsahem pohybu, například chůze, běh či zvedání předmětů. Mnoho těchto činností je plynulý, pomalý a rytmický pohyb. Z tohoto důvodu se funkční trénink prioritně zaměřuje na součinnost nervového a svalového systému. Mozek, který zodpovídá za svalovou činnost, nevnímá pohyb pouze jako individuální činnost konkrétní svalové skupiny, ale jako komplex aktivit.

nahoru

CIRCUIT TRÉNINK

Kruhový trénink je cvičení při kterém jedinec či skupina vykonává cviky na různé svalové partie na předem určených stanovištích pod vedením trenéra. V praxi to vypadá tak, že trenér určí skupinu cviků na strojích či mimo ně na procvičení partií celého těla a poté se jednotlivé cviky provádějí v rychlém sledu za sebou. Pro dosažení maximální cirkulace krve tělem se zařazují po sobě jdoucí cviky na co nejodlehlejší části těla. Bude připraven okruh stanovišť, na kterých budete provádět určitá posilovací cvičení. Celá lekce se odehrává ve svižném tempu za doprovodu energické hudby a povzbuzování instruktora, který zároveň dohlíží na správnou techniku cvičenců. Cviky lze náročností vždy přizpůsobit kondici jedince a je tedy vhodné pro každého. Pobyt na stanovišti je časově omezen na cca 1minutu, pak vám zvukové znamení oznámí, že je čas posunout se na další cvičení. Počet opakování je spíše vysoký a s nižší zátěží a tudíž je efekt zaměřen hlavně na vytrvalostní sílu a spalování tuku. Jak trénink probíhá? Na začátku hodiny Vám instruktor vysvětlí jednotlivá stanoviště a cviky, které na nich budete provádět, pak se zahřejete při krátkém aerobním cvičení a pak hurá na to. Je to účinná a zábavná aktivita, kterou si prostě musíte zkusit!

nahoru

CVIČENÍ NA ZÁDA

Bolest zad se svým výskytem mezi lidmi stává civilizační chorobou. Podle některých statistik trápí každého druhého člověka. Dvě třetiny dne strávíme shrbení nebo ohnutí. Místo abychom zapojovali svaly, raději je uvolníme, vyhrbíme se, předsuneme hlavu, ramena stočíme dovnitř. V takové pozici je však tělo zavěšené ve vazech, svaly téměř nepracují. V minulosti se při bolestech páteře doporučoval klid. Nyní se ukazuje, že je to velká chyba. Dlouhodobá nečinnost je největší příčinou bolestí v zádech! Prodlužování nečinnosti vede k bludnému kruhu. Kdykoliv se člověk chce začít pohybovat, záda protestují bolestí, takže dospěje k závěru, že potřebuje ještě další odpočinek. Čím více odpočívá, tím větší je ztuhlost zad a tím větší je bolest, když chce začít cvičit nebo se pohybovat. Nedoufejte, že se bolesti sami odstraní. Čím dříve začnete cvičit, tím dříve se bolestí zbavíte!

nahoru

FITNESS BOX

Fitness box je cvičení, jež zahrnuje celou řadu boxerských technik bez přímého fyzického kontaktu. Je vhodný pro muže i ženy. Posiluje paže, ramena, prsní svaly a hlavně břicho, pas a zádové svaly a zvyšuje tím celkovou fyzickou kondici a zdatnost. Je to vynikající cesta, jak zpevnit svoji postavu a zároveň si "vyčistit hlavu".

nahoru

POWER PLATE TRÉNINK

Trénink na vibrační plošině pod dohledem trenéra max 2lidé ve skupině. Více informací o přístroji POWER PLATE.

nahoru

SPORT SPECIFIC TRAINING

Funkcionální trénink specializovaný na určité sportovní odvětví. Vhodné pro sportovce, kteří chtějí akcelerovat svou výkonnost.

nahoru

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ A PO PORODU

I v těhotenství je nutný pohyb. Budete se během těhotenství cítit skvěle a ještě uděláte něco pro své tělo. Určeno pro všechny čerstvě nastalé a nastávající maminky bez ohledu na stupeň těhotenství!

Náplň: fyzicky nenáročné cvičení, které je velmi vhodné především pro uvolnění napětí, ale pomáhá také zpevňovat jednotlivé svalové skupiny a tělesné partie. Cvičení se provádí na gymnastických balónech, na karimatkách, popř. s posilovací gumou nebo posilovacími míči.

nahoru

CVIČENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Cvičení zaměřené především na upravu správných pohybových stereotypů a držení těla spojené s herními aktivitami.

nahoru

NABÍDKA LEKCÍ OUTDOOR

Všechny nabízené lekce je možno absolvovat ve skupině i individuálně

NORDIC WALKING

Severská chůze je nenáročná pohybová aktivita, při které dochází ke koordinaci nohou a paží spolu s odrážením se holemi. Při chůzi s holemi se do akce zapojují obě mozkové hemisféry. Nordic walking má dále pozitivní vliv na pohybový aparát, kardiovaskulární systém, zvyšuje spotřebu kalorií, navozuje stavy euforie a omezuje stavy úzkostné, zvyšuje kreativitu a schopnost řešit problémy a rovněž zdokonaluje paměť. Při lekci Nordic Walking vás instruktor také naučí jak si správně měřit a sledovat tepovou frekvenci v souvislosti s vašim věkem, kondici a cíli.

nahoru

PRIESSNITZ WALKING

Toto je nový druh celostní klimatoterapie. Spojuje v sobě pohybovou aktivitu (chůzi s holemi), dechová cvičení a částečné ochlazování končetin podle metod Vincenze Priessnitze. Cílem této activity je tělesné i duševní uvolnění a podpora imunity. Když si po zahřátí chůzí s holemi, kde pracuje až 90% vašich, svalů ochladíte ruce a nohy, zbavíte se například migrény, nespavosti, zklidníte rychlou srdeční frekvenci u srdečních potíží a optimalizujete funkci štítné žlázy, další přínos je zmírnění alergických projevů a zlepšení dýchání a krevního oběhu.

Po této lekci se budete cítit lépe take psychicky. Ochlazování má totiž blahodárný vliv i na neurovegetativní systém. Studená voda stimuluje parasympaticus, což je nerv, který nám vnáší do života klid a uvolnění.

nahoru

OUTDOOR TRAINING

Je dokázáno, že cvičení venku zlepšuje funkci kardiovaskulárního systému, zvyšuje sílu a celkovou agilitu těla. Je to alternativa pro aplikaci jednotlivých cvičebních prvku, jež znáte z prostředí tělocvičen, s využitím přírodních překážek nebo jen prosté cvičení s váhou vlastního těla, jimž lze dokázat podobných a nezřídka i intenzivnějších variací. Nastartujete svůj metabolismus, spálíte tuky, otestujete svou kondici, ale docílíte i pocitu radosti a pohody. Cvičení je možné pojmout jak soutěživou a intenzivní formou, tak i poklidnou a odpočinkovou v podobě zábavy.

nahoru

BOOT CAMP PROGRAM

Původně šlo o výcvik armády Spojených států, prostřednictvím kterého byli přijímáni vojáci k námořnictvu. Později byl adaptován pro fitness průmysl, a vznikl tak jeden z nejefektivnějších kondičních programů na světě, jehož podstatou je zejména pravidelnost, ranní vstávání a odborný dohled nad prováděním cviků.

nahoru

 

Studio Prana

PARTNEŘI:

Valachy.cz HzH
Studio prana
STUDIO Prana BODY & MIND FITNESS
POWER HELP WELLNESS

Mgr. Tereza Winklerová: +420 606 819 531
info@studioprana.cz
www.studioprana.cz